Vi tilbyr juridisk bistand innen forskjellige områder

Arv

Familier og privatpersoner har ofte utfordring med å ivareta verdier for neste generasjon. Det er en forpliktelse å ta vare på den formuen man har, en oppgave man ikke nødvendigvis ønsker å bruke tid på eller har kompetanse til å utføre.

Les mer ...

Fast eiendom

Salg eller kjøp av fast eiendom og utleie eller leie av eiendom, er valg som omhandler store verdier. Å foreta en kvalitativ gjennomgang av salgs- og/eller kjøpsprosessen før man tar beslutningen reduserer risiko for tap og kan øke sannsynligheten for å tjene penger.

Les mer ...

Kontraktsrett

I forretningsvirksomhet inngås daglig  avtaler og kontrakter. Mange avtaler kan standardiseres, mens andre trenger skreddersøm. Skriftlighet er som oftest helt nødvendig for å sikre korrekt forståelse og en god gjennomføring av avtalene i praksis. 

Les mer ...

Forhandlinger

Forhandlinger er vanlig før inngåelse av avtaler, eller når en inngått avtale ikke oppfylles, gjennomføres eller den misligholdes.

Les mer ...

Skilsmisse

  Vår erfaring er at flere og flere ber om våre råd for å sikre et økonomisk rettferdig oppgjør og resultat ved skilsmisse.

Et samlivsbrudd kan bli svært tøft for begge parter, men kan også ende med at den ene parten utnytter den andre parts sårbarhet ved oppgjøret, slik at det blir en uriktig fordeling.

  

Les mer ...

Fremtidsfullmakt

Hvem skal ivareta dine interesser hvis du ikke selv kan?

Du føler deg sikkert frisk og tilstedeværende i dag. Etter hvert som dagene, ukene og årene går, kan det imidlertid oppstå en situasjon som medfører at man ikke lenger kan ivareta sine egne interesser på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred. 

Les mer ...

Forretningsjus

Tradisjonelt tenker bedrifter og gründere på juridisk bistand når et problem allerede har oppstått. Man bør imidlertid være mer proaktive i forkant, og bygge en juridisk bakgrunn allerede i forbindelse med utvikling av virksomheten. Slik vil man redusere risiko for problemer, samt øke sannsynligheten for større fokus på omsetning og fortjeneste.

Les mer ...

Styreledelse

Styreledelse og styrearbeid handler om å skape verdier for virksomhet og  eiere. Et veikart for å vite hvor virksomheten skal og hvordan man skal komme dit er styrets ansvar.  Hensikten er å kunne «se rundt neste sving» for å planlegge og iverksette relevante aktiviteter og nødvendige tiltak.

Les mer ...

Mekling

Ketil bistår næringslivsklienter, herunder ledere og bedriftsstyrer som rådgiver og med tvisteløsning, og har gjennomført en rekke forhandlinger og meklinger mellom aksjonærer i mindre og større selskaper.

---

Ketil er en sertifisert mekler, du kan selv sjekke hos mekling.no

Våre priser

Les mer ...

Om Sveen Rødningsby Advokatfirma AS

Hvem er vi?

Vi tilbyr juridisk bistand innenfor et vidt spekter av juridiske områder.

Vi er opptatt av at du som klient blir godt tatt vare på. Du vil derfor oppleve oss som kvalifiserte og tilgjengelige med rask oppfølging i din sak.

Advokatsalæret beregnes i forhold til bistandens mengde og vanskelighetsgrad. Dette må derfor avtales individuelt. Det kan være at du får salæret helt eller delvis dekket via forsikringsordninger, eller via ordningen om fri rettshjelp. Dette kan vi hjelpe deg med.

Vi holder til i Tordenskjolds gate 13 (inngang C), rett ovenfor CC Gjøvik.

Kontakt oss nærmere for å avtale et møte.

Vi ser frem til å høre fra deg!  

Juristforbundet
Juristforbundet

Juristforbundet

Mekling.no
Mekling.no

Ketil er sertifisert mekler.

Mekling.no

Ketil er sertifisert mekler.

Advokatforeningen
Advokatforeningen

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Advokatforeningen

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjema under, så tar vi kontakt så fort vi kan! 

61 18 05 21993 57 873
Inngang C Tordenskjolds gate 13, 2821 GJØVIK
Orgnr 924 879 432 MVA

Våre boligannonser hos Finn.no